Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Leken liten preken» : «Hvis du blir med nå» : Tore Thomassen : Grammofon

«Leken liten preken»

Tekst: Tore Thomassen    Musikk: Tore Thomassen

Gud finns i Sverige - Gud finns i Norge
Gud finns på bygda - Gud finns på torget
Gud finns i kirka - Gud finns på disco
Gud finns i Betlehem og i San Francisco
:/: Gud er aldri langt, langt borte
Gud bryr seg og har alltid gjort det :/:


Gud finns på skolen - Gud finns på stranda
Gud finns på Nordpolen - og i ørkensanda
Gud finns om kvelden - Gud finns hver morgen
Gud finns om høsten - Gud finns om våren
:/: Gud er aldri langt, langt borte
Gud bryr seg og har alltid gjort det :/:


Husk dette fra en leken liten preken:
Gud har alltid gått over streken
Han forlot sin himmel og ble menneske
Jeg takker ham og takker ham og takker ham for det


Gud finns i sangen - Gud finns i ordet
Gud finns i skogen - og ved kjøkkenbordet
Gud finns i hjertet - Gud finns i bønnen
for den bortkomne datter - den bortkomne sønnen
:/: Gud er aldri langt, langt borte
Gud bryr seg og har alltid gjort det :/: