Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Fliken e syne» : «Ja» : Staut : Grammofon

«Fliken e syne»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Det henda iblant at e sit før me sjøl
og titta på det som kjem rekan på fjøl
Då vanka det gråvær og sutrandes sno
frå stemma i skallin min

E finn me ein spae så grev e eit høl
te me også det som kjem rekan på fjøl
Om skylage sprekk finns det hjølp imot det
frå stemma i skallin min

Men helst når du ser me æ breiglise´ på
og skye e sit på – den kan du ´kji nå
Før go´kar og høvding og konge i eitt
æ fliken e syne de

E titta mot toppen der lykka mi stod
Så går e opp bakkin i helvtomme sko
Men når e æ oppe så æ e ´kji det
si stemma i skallin min

Men helst når du ser me æ breiglise´ på
og skye e sit på – den kan du ´kji nå
Før go´kar og høvding og konge i eitt
æ fliken e syne de

Så alt bli ein kamp mellom stemme og flik
Og dago ligg stabla – lik oppå lik
E håpa at stemma bli fliken sin træl
Men helst såg e fliken slå stemma ihjel

Men helst når du ser me æ breiglise´ på
og skye e sit på – den kan du ´kji nå
Før go´kar og høvding og konge i eitt
æ fliken e syne de