«En krybbe var vuggen»

Tekst: Eyvind Skeie/Agnes Landmark    Musikk: William J.Kirkpatrick

En krybbe var vuggen som ventet ham her,

det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.

Men stjernene lyste helt inn der han lå,

det lille barn Jesus, på leiet av strå.


Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.

Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.

Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik
Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik

Fra krybben til korset gikk veien for deg
Slik åpnet du porten til himlen for meg
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei
Så alle kan samles i himlen hos deg