«Eg bankar på»

Tekst: Jon Solberg    Musikk: Knut Olav Sandvik

Eg bankar på heilt te knokenn’ blir blå men det e‘kje nokken heime
Eg bankar på heilt te knokenn’ blir blå
bare na na na na na

Eg bankar på, men det e ingen å sjå eg kikkar inn et slukka vøndøy
Eg bankar på, men det e ingen å sjå bare na na na na na

Du fossar gjennom meg og lokkar meg med ut i styka, ut i straumen
Du veit eg håpar på at noko skal skje!

Eg gjeng med hjertet i bind
Eg gjeng med hjertet i bind
Når blir du, når blir du min
Eg bankar på, men du slepp meg ikkje inn!
Na na na na

Eg diktar viser slik at du skal forstå eg
prøvar å synge deg tilbake
men ord blir fattige og strofene små bare na
na na na na

Eg treng et utropstegn rett etter «hurra»
eg treng et avsnitt etter kolon
Nå e det spørsmålstegn og «hårr blir du av?»
bare na na na na na

Du fossar gjennom meg og lokkar meg med
ut i styka, ut i straumen
Du veit eg håpar på at noko skal skje!

Eg gjeng med hjertet i bind
Eg gjeng med hjertet i bind
Når blir du, når blir du min
Eg bankar på, men du slepp meg ikkje inn