«Der roser aldri dør»

Tekst: Trad.    Musikk: Trad.