«Deilig er jorden»Lytt

Tekst: Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) Nynorsk : Gunnar T. Rysstad    Musikk: Melodi fra Breslau, kjent fra en gammel tysk korsfarersang fra 1200 tallet

Deilig er jorden
prektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang

Tider skal komme
tider skal henrulle
slekt skal følge slekters gang
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født !