«Bro, bro brille»Lytt

Tekst: Trad.    Musikk: Trad.

Bro bro brille,
Klokka ringer elleve
Keiseren står på sitt høyeste slott,
S å hvit som en mann,
S å sort som en brann.
Fare fare krigsmann
D øden skal du lide!
Den som kommer aller sist
Skal i den sorte gryyyyyyyte!