Diverse artister «Ein liten koseli ein»

“Gjennom toner kan stemninger og inntrykk få utløsning og gjenskape samme hos andre og gi opplevelse og inspirasjon. Nettopp deri består verdien av den store skatt vi har i folketoner”, skriver lokalhistorikeren Kristian Dolven fra Birkenes i Aust-Agder. Denne utgivelsen består av 18 spor med gammel musikk fra Herefoss, ei lita bygd ved Tovdalselva nord i Birkenes. Hit kom spellemenn langveisfra for å utveksle slåtter med tradisjonsbærerne i Uldal- og Brobakkenfamiliene. Også mange tatere stoppet i Herefoss på sine vandringer - noen av dem ble værende i den vakre bygda i lang tid. Med på utgivelsen er derfor flere taterslåtter, etter Fredrikane og Strømsingene. Det samme gjelder musikk etter Jakob “Treskar” Eilevsen. Platen består av både gamle studioopptak og tidligere ikke tilgjengeliggjorte amatøropptak, enkelte over 40 år gamle. Lyden er restaurert av Audun Strype.