Vårt Lands kåring av årets beste plater 2009

Grammofon-nytt · Vårt Land · ÅRETS BESTE FOLK/VISER
Nr.2 LoMsk «Lavrans datter»

ÅRETS BESTE KRISTENMUSIKK
Nr.3 Gunstein Draugedalen «Ver ikkje redd»

ÅRETS 20 BESTE FRA NORGE
Nr.20 Margit Bakken «On the other side»

Kilde: Kilde Vårt Land