Trysils Grete Storbæk Eriksen er ute med sitt andre album Juninat.4

Juninatt
«Juninatt»

Plateanmeldelser · Hamar Arbeiderblad ·

Trysils Grete Storbæk Eriksen er ute med sitt andre album Juninat. Og som i debuten for fire år siden, er det også denne gangen dikt av Trysil-dikterne Halldis Moren Vesaas og Einar Skjæraasen som utgjør noe av fundamentet. Men dikttilfanget rekker videre denne gangen, blant annet til Vilhelm Krag. Og selv om han representerer en noe annen lyrisk tradisjon enn Skjæraasen og Moren Vesaas, så sørger tonespråket til Grete Storbæk Eriksen for at likhetstrekkene blir langt mer slående enn forskjellene. Som i debuten er det et gjennomgående lett og glad uttrykk hun har valgt. Kanskje stemmer det ikke alltid så godt med den trysilske formidlertradisjonen, for sangene har ikke nødvendigvis så stort rom for den velkjente skjæraasenske melankolien og de mørkere tonene fra de uendelige skogene. Men kanskje er det på tide å vise at også disse tryslingene rommer mer glede og lettsinn enn en hittil har trodd? Det gjør de i hvert fall, slik Grete Storbæk Eriksen tolker tekstene. Omtalt av Geir Vestad

Kilde: Kilde Hamar Arbeiderblad

Les mer om «Juninatt» fra Grete Storbæk Eriksen