Tre år etter den vågale og vellykkede "Bukkerittet" er Lomsk klare med mer5

Amerikabrevet
«Amerikabrevet»

Plateanmeldelser · Romerikes Blad · Denne gangen beskriver de den norske utvandringen til Amerika på 1800- og 1900-taller, og igjen er både musikk og tekster av høy klasse. Septetten fra Lom er velspillende og -syngende, og Lars Bakke har igjen komponert et knippe fine sanger, med tekster som er delvis basert på historiene hans utvandreroldefar fortalte ham mange år etter at han var kommet hjem til gamlelandet igjen.

Han får fint fram fellestrekkene ved utvandringen fra Norge den gangen og innvandringen hit i våre dager.

L

Les mer om «Amerikabrevet» fra LoMsk