Til å tro på4

Grålysningen
«Grålysningen»

Plateanmeldelser · Østlendingen · «Til å tro på.»
Geir Hovensjø, Østlendingenå

Les mer om «Grålysningen» fra Guren Hagen