Svensens soul

Maybe what you need
«Maybe what you need»

Plateanmeldelser · Vårt Land · Uten store fakter formidler hun med varme og styrke. Formen er kjent, men Svensen evner å fylle den med sjel.

Etter første gjennomlytting kan man bli lett utålmodig på Grethe Svensen.
Hvorfor gir du ikke mer trykk? Hvorfor ikke mer stemmebrodering, fet koring
og potente soloer? Andre og tredje runde i spilleren når poenget inn hos den
sendrektige lytter; Grethe Svensen er et annet sted, hun har et inderligere
anliggende. «Kanskje er dette det du trenger?» er det forsiktige spørsmålet
i tittellåten som hun har skrevet selv. Hun har valgt seg et knippe
klassikere som Nina Simones «Nobody’s fault but mine» og Bob Dylans «Man
gave name to all the animals», og satt dem sammen med sitt eget, solide
materiale. Kompet er tett spilt, og bruken av effekter er dempet. Slik får
Svensens vokal rom. Uten store fakter formidler hun med varme og styrke.
Formen er kjent, men Svensen evner å fylle den med sjel.
Arne Guttormsen

Les mer om «Maybe what you need» fra Grethe Svensen