Sterke saker fra taternes tradisjonsbærer5

Ved leirbålet
«Ved leirbålet»

Plateanmeldelser · Hamar Arbeiderblad · .

Les mer om «Ved leirbålet» fra Elias Akselsen