Stemningsfull og vakker5

Født i en stall
«Født i en stall»

Plateanmeldelser · Norsk på norsk · Vakker juleplate i grått og hvitt.

"Født i en stall"  er et vart og nært album som treffer en nerve, ikke bare lyst, lett og glede. En helhetlig plate med god ballanse mellom de tradisjonelle julesangene og de nyskrevne.  Finn-Ulrik Berntsen, musikkprodusent Nrk.  

Les mer om «Født i en stall» fra Roy Lønhøiden & Elin Moen Rusten