Sammen er de dynamitt6

O' Jesus du som fyller alt i alle
«O' Jesus du som fyller alt i alle»

Plateanmeldelser · Sarpsborg Avis · Mange forstod nok tidlig at Akselsens stemme ville høre hjemme i Aage Samuelsens viser. Elias har blitt et kraftig symbol for taterkulturen og taternes rolle i nyere norsk kulturhistorie. Man har med Bibelen i hånd slått ned på utskudd. Det uforsonlige og selvgode Norge har spilt fariseernes rolle. De utstøtte har i sin tur funnet frelse i Jesus. Hånden som blir avfeid sier takk, og synger ydmykt om kjærlighet-inderlig og bunn ærlig. Enten du er frelst eller ei, denne kraften slår.Fyren har rett

Les mer om «O' Jesus du som fyller alt i alle» fra Elias Akselsen