Rent og enkelt, som ordene selv.5

Kong j
«Kong j»

Plateanmeldelser · Dagbladet ·

Les mer om «Kong j» fra Håkon Paulsberg