Rått, ekte og selvopplevd6

Her kommer dine arme små
«Her kommer dine arme små»

Plateanmeldelser · Adresseavisa · Bedre en hyllemeter med teologiske avhandlinger, makter Akselsen med sin unike formidling å fortelle hva julen handler om.

Les mer om «Her kommer dine arme små» fra Elias Akselsen