Menneskelig Mindesmerke

Menneskelig Mindesmerke
Menneskelig Mindesmerke

Avisartikler · Vårt Land · Slik faren møter innsatte med et åpent sinn som fengselsprest, ønsker Kristin Minde å skrive sanger om å møte flyktninger og andre «usynlige» mennesker med en utstrakt hånd.

Hun jobber i Kirkens Bymisjon og treffer jevnlig mennesker med store utfordringer i livet. Det preger henne som menneske, og det påvirker henne som låtskriver og artist. Tittellåten på plata Hjerteslag, handler om nærhet til, og engasjement for, andre mennesker.
Nardus. I slutten av tenårene var Kristin og Garness-tvillingene, som alle kommer fra Frekhaug i Hordaland, med i gruppa Nardus. Der var det kristne budskapet mer direkte evangelisk. På hennes egne album, er blikket mest rettet mot mennesker hun har truffet og bryr seg om.
– Troen min har alltid vært der. Men den er ikke en nødvendig del av musikken min. Kan jeg tenne et håp, bare en liten gnist, for bare ett menneske som opplever tilværelsen mørk og meningsløs, blir jeg fornøyd. Hva slags livssyn lytteren har, bryr jeg meg ikke om. Jeg synger for mennesker.
Et kall. Det var sangen «Over sjø og land», skrevet sammen med Trygve Skaug, som skulle bli starten på hennes tredje album. Bakgrunnen var Mindes møte med innvandrere på en turné i flyktningleirer på Østlandet i 2016. I teksten synger hun at den minste på jord skal bli størst, og den siste bli først. – Sangen handler også om andre av samfunnets usynlige og bostedsløse. For meg ble det et kall å skrive om slike ofte «usynlige» mennesker – slik at vi kan bli flinkere til å legge merke til dem.
Bli sett. Selve kjernen i albu- met Hjerteslag, sier hun er å finne oss selv i møte med andres kul- tur, vår egen kultur, og oss selv, så vi kan være medmennesker.
– Uansett hvem vi er, og hvilke problemer og utfordringer vi møter, er det viktig å bli minnet om at det finnes en løsning, en vei ut. Det handler om å bli sett, og oppleve at andre bryr seg. Noen ganger også om å velge det gode, se det store i det vanlige og hverdagslige, sier Kristin Minde.
Hun husker en gang en av søstrene hennes sa til faren deres at hun akkurat da følte seg mislykket.
– Pappa svarte henne at hun hadde alt det de fleste han jobbet med som fengselsprest ikke hadde: Jobb, familie, friheten.
Håp og oppreisning. I tillegg til sanger som handler om mennesker som har brutt opp på grunn av krig og fattigdom, handler Hjerteslag også om andre typer oppbrudd. Ingelin Reigstad Norheim fra Garness synger sammen med henne på «Måneland», som skildrer et fastlåst forhold i et landskap der ingenting vil vokse. – Folk går fra hverandre. Relasjoner er vanskelig. Noen finner en vei videre, andre en vei tilbake.
Andre tekster på plata spør om hva er det som binder folk sammen. Hva som gjør at to mennesker holder sammen. Låten «Eg vil gjerne», med vokal-hjelp fra Lars Bremnes, handler om frykten for å vise sitt sanne ansikt, og drømmen om å finne en som tåler at man likevel gjør det. – Jeg har ingen intensjoner om å gi fullgode svar. Men kanskje gi noen håp og oppreisning?
Annet språk. Kristin Minde tror mørke øyeblikk i livet, som vi ofte ikke snakker om, ofte lettere kan beskrives i en sang. – Musikkens språk er et annet enn logikkens.
Mye har endret seg etter at hun sluttet i gruppa Nardus, og flyttet fra Frekhaug. Hun har fått egen familie, med døtre på tre og fem år. Sangen «Solstråle» handler om minstejenta hennes.
– Man lærer mye av de små. Perspektivet endrer seg. Olav Solvang, Vårt Land.

Kristin Minde: 35 år. Gift, to døtre. Bor i Oslo. Artist. Jobber i Kirkens By- misjon. Aktuell med albumet Hjerteslag (under, Grammo- fon AS). Tidligere album er Six Feet Over (2011) og The Weight (2013). Var før det medlem i vokalgruppa Nardus, som ga ut albumet Uncovered (2002).

Les mer om «Hjerteslag» fra Kristin Minde