Ingen synger Aage som Elias.6

O' Jesus du som fyller alt i alle
«O' Jesus du som fyller alt i alle»

Plateanmeldelser · Østlendingene/Hamar arbeiderbl · Opp alle frelste og absolutt ikke religiøse! Elias og vennene

Les mer om «O' Jesus du som fyller alt i alle» fra Elias Akselsen