Fortettet konseptplate om amerikafarere fra Gudbrandsdalen4

Amerikabrevet
«Amerikabrevet»

Plateanmeldelser · VG · Med historien til sin egen oldefar som bakteppe har Lars Bakke od LoMsk gåttløs på noe så ambisiøst som en konseptplate om gudbrandsdølen som ble (jernbane) skinnelegger i Montana for å tjene penger til et småbruk hjemme i Norge. Bakke imponerer i måten han klarer å komprimere historien på. Her er strøk av både sorg, slit og kjærlighet på bare tretten sanger, men tross knappheten får «Amaerikabrevet» både sammenheng og tilstrekkelige poetiske anslag. Lars Bakke melodier har kanskje vært en anels

Les mer om «Amerikabrevet» fra LoMsk