En sangtradisjon vi kan være stolte av.6

Hjemlandsklokker
«Hjemlandsklokker»

Plateanmeldelser · Bergens Tidene · En skal lytte til Elias Akselsens sanger, som utrykk for den fornedrelse taterne har utslått gjennom århundrene. Som jublende uttrykk for en fjellstø gudstro. Som eksempel på en sangtradisjon vi kan være stolte av.

Les mer om «Hjemlandsklokker» fra Elias Akselsen