Eggens tekster4

Eggensongar
«Eggensongar»

Plateanmeldelser · Hamar Dagblad · Fluge Samuelsen var kjent fra Trang Fødsel som hadde noen herlige hits med ”Kursiv” og ”Drømmedame”, men her gjør han noe helt annet. Han har grepet diktene til Arnljot Eggen (f. 1923), og satt musikk til hans knappe ord på nynorsk. I utgangspunktet høres det interessant ut, og glimtvis lykkes det godt, for eksempel kan muntre melodier til dystre ord gi en ny opplevelse.
Geir Hovensjø

Les mer om «Eggensongar» fra Jørund Fluge Samuelsen