BÆREKRAFTIGE SANGBRØDRE GLØDER FREMDELES

Hør
«Hør»

Plateanmeldelser · Fremdeles er musikken inspirert av engelsk folkrock (Fairport Convention og Steeley Span), men også av norsk folkemusikk.

Over 50 år etter at de startet med å synge og vitne om Gud på gata og i gudshus her i landet (som regel sammen med de andre i Guds Fred-fellesskapet), er Gregers Lund og Hans Erik Schei tilbake med 13 stort sett selvskrevne sanger om fred, forsoning, kjærlighet, og en gudstro som for dem virker like viktig i dag som da den var en sentral del av den kristne tidsånden på 1970-tallet. Den pensjonerte presten (Gregers) og Kirkens bymisjon-medarbeideren (Hes) viser på «Hør» at de fremdeles har ører for den gode melodien og de korthugde, direkte og poetiske tekstene. I liket med forbildet Jesus, benytter de ofte bilder og fortellinger. Innholdet handler ikke bare om den nye åndelige vekkelse de to har etterlyst, men også om å bli vekket fra egoisme og likegyldighet!.  Fremdeles er musikken inspirert av engelsk folkrock (Fairport Convention og Steeley Span), men også av norsk folkemusikk. Produsent David Husvik (Extol/ Sub Church) gjør en glimrende jobb! LP/CD: «Hør», Grammofon. Olav Solvang

Les mer om «Hør» fra Gregers Hes