8 av 10 for Lothe "Blå song"

Blå song
«Blå song»

Plateanmeldelser · NRKP1 Norsk på norsk · Stemmen er persjonlig og han mener det han synger og det er en rød tråd på albumet "Blå song" Musikkprodusent Atle Bredal, NRK P1

Les mer om «Blå song» fra Lothe