St. Peppersby

STAUT har etablert seg som et av de aller største folkrockbandene i Norge, og publikum møter opp i hopetall for å høre ”live” den friske Valdres-gruppas egenart og sterke musikkuttrykk. De er blitt et av Norges mestspillende band og det er få band som blir forespurt såpass hyppig som STAUT, og man kan trygt påstå at det heller ikke er mange band som klarer å skape like god stemning på hvert eneste stopp på veien.
De 6 musikerne, som fant hverandre så sent som i 2009, har bred bakgrunn fra både folkemusikk, rock, pop og jazz. Et bredt spekter med andre ord. Staut selv beskriver musikkskapelsesprosessen som et ”anarki innenfor tynne vegger” der resultatet ender opp med "å låte STAUT”.
Stauts tre første album har tilsammen ligget 36 uker på Norges offisielle albumliste, VG-lista. Og deres forrige album ”Stugureint” gikk rett inn på 1.plass på lista. Alle albumene har høstet både 6’ere og mange 5’ere i en samstemt musikkpresse.

Denne gangen har staute gutter fra landet tatt seg en bytur, og du får bli med på turen. Du inviteres med til St. Peppersby som ble grunnlagt 1. Juni, 1967, da skille mellom drøm og virkelighet var noe diffus. Pionerne som grunnla byen var ikke så opptatt av det formelle. De laget seg bare et enkelt sett med leveregler. Deretter ble fredspipa sendt rundt, som et tegn på at de var fornøyde med å ha grunnlagt St. Peppersby, men mest som et tegn på at de hadde lyst til å røyke pipe.
I årenes løp har det vokst frem mange snodige personer i St. Peppersby, og det er disse du skal få  bli kjent med gjennom staute toner, fortellinger og bilder. Denne gangen er nemlig CD- og LP-coveret, i seg selv, en viktig del av opplevelsen. Med seg på laget har STAUT-gutta fått den gamle Pyton-tegneren Knut-Anders Løken. Han har latt sine skeivøyde tegneblyanter få fritt spillerom og gitt karakterer og situasjoner i byen en grunnere mening.
Musikalsk vil du nikke gjenkjennende, men med hevede øyebryn,  til det du hører på St. Peppersby. Vær likevel forberedt på å stille med utvidede øreganger, etterhvert som blåsere fra Stabsmusikken, strykere fra KORK og Filharmonien samt mannskoret Øllguttene kommer snublende inn på scenen.
Velkomstkomitéen, som består av Bestemor Oldfrid, Klara Mydia og Enok Staur, vil med dette ønske dere velkomne til St. Peppersby!