Agnes Buen Garnås

Agnes Buen Garnås
Agnes Buen Garnås

Agnes Buen Garnås, f..23.10.46 har ein allsidig karriere bak seg som kvedar, medredaktør av visebøker, pedagog, instruktør, pådrivar og inspirator innan kvedartradisjonen.

Agnes er oppvaksen i Jondalen i Tuddal. Ho kjem frå ein kunstnarfamilie der mor, far og syskjen og no den yngre generasjonen, Ingvill Marit, Per Anders og Jon Elling også driv med kunstnarlege arbeid.

Mest har ho arbeidd i lag med sin yngste bror, Knut Buen. Blant ana i plateutgjevinga av "Draumkvedet" Mc/Lp/Cd Kirkelig Kulturverksted 84/89 -(spelemannspris ´84), "Stem våre understrenger" og "På gamle tufter" K.Buens tekstar/tonar Buen Kulturverksted Mc/Lp/Cd ´85 og ´88 med påfølgande konsert - og radio/tv produksjonar med same verk.

Heilt frå starten av sitt virke som utøvande, har samarbeid med musikerar av ulike genrar og songerar/kvedarar, i seinare år har òg samarbeid med andre kunstnerar vore ein leiartråd for Agnes. Også i det organisatoriske arbeidet har samarbeid vore vesentleg.

Utgivelser