Det finnes ingen registrerte utgivelser - men vi jobber med saken