Kommer ikke Paulsberg hit, så drar jeg dit han spiller.5

Kong j
«Kong j»

Plateanmeldelser · Oppland Arbeiderblad ·

Les mer om «Kong j» fra Håkon Paulsberg