Hvis vi ikke husker helt feil gjorde Gudbrandsdalsbandet, Lomsk en plate basert på Peer Gynt ved for4

Amerikabrevet
«Amerikabrevet»

Plateanmeldelser · Moss avis · Denne gangen har frontmann Per Bakke og resten av folkrockensemblet begått et konseptalbum hvor den norske utvandringen til Amerika er temaet. Pretensiøst, ja visst. Men Lomsk vet hva de driver med, og har tatt utgangspunkt i hjembygda Lom hvor nesten halvparten av innbyggerne angivelig skal ha utvandret i løpet av en 40-års periode. Singelen «Som Å Kome Heim» går allerede flittig på radio, og «Amerikabrevet» burde appellere til brorparten av de som har investert i en eller flere av Odd Nordstog

Les mer om «Amerikabrevet» fra LoMsk