Gudbrandsdølene i LoMsk gir nå ut sine to første album på nytt etter at disse har vært ute av marked5

Song om ei segn/Lomsk
«Song om ei segn/Lomsk»

Plateanmeldelser · Hamar Arbeiderblad · Song om ei segn (1994) omhandler et drap begått i Skjåk på 1700-tallet, og har et variert tonespråk. Åpninga Berre dans er fengende countryrock, mens i Kvilelaus blues er jazzen mer nærværende. Innimellom dukker også 80-tallspopen opp, som i saksofonsoloen på La det fløyme. Men like etter kommer folkemusikken inn og dominerer, så bandet er vanskelig å putte i bås.
LoMsk (1998) har ikke den samme tematiske helheten i tekstene som Song om ei segn, men musikalsk er fellestrekkene mange. Her er det

Kilde: www.h-a.no/artikkel.asp?Artid=393460

Les mer om «Song om ei segn/Lomsk» fra LoMsk