Draugedalens fraseringer er gjennomarbeidet og stilsikkert

Blott en dag
«Blott en dag»

Plateanmeldelser · Vårt Land ·

På "Blott en dag" tolker Gunstein Draugedalen deler av reportoaret til sangeren Einar Ekeberg. Draugedalens baryton flyter i fin legato, og fungerer godt innenfor sjangeren. Når den iblant slankes i pianopartier, og også når det gis mer på i dramatiske fraser, kan den minne om Dietrich Fischer - Disckaus stemme i hans legendariske Schumann - innspillinger. Dette er kanskje tydeligst i sangen "Jag gick i dag der Jesus gått", med dens ABA - form. Stilsikkert. Dette er likevel en helt annen type musikk, både melodisk, tekstlig og i akkompagnementet. Sangene er kjente innen bedehustradisjonen, de er enkle og oftest strofiske. Draugedalens frasering er gjenomarbeidet og stilsikker. Det hele gjøres sangbart og gjenkjennelig for lytteren, og Draugedalens stort sett godt voksne publikum kan glede seg. Melodienes enkelhet kunne likevel stått sterkere dersom akkompagnementet ikke bare var akkorder under strofen eller brutte akkorder oppover og nedover tangentene. Pianisten Lennart Jernestrand var Einar Ekebergs faste akkompagnatør, og kjenner tradisjonen svært godt. Han har nok i stor grad selv gitt føringer for en stil som mange har kopiert i ettertid. Kanskje er det derfor det høres forutsigbart ut. Men stilsikkert er det, og forutsigbarhet og gjenkjennelighet er også et viktig element i bedehussanger.

Anmeldt av Mathias Gillebo

Les mer om «Blott en dag» fra Gunstein Draugedalen